KONTAKT

ORGANIZATOR:

Zarząd Główny SITP
Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 p. 134
tel.: (22) 620-32-25
e-mail: sitp@wa.home.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY