PROGRAM

8:30 9:30

Rejestracja uczestników seminarium


9:30 9:45

Otwarcie Seminarium

Bronisław Skaźnik – Prezes SITP


9:45 10:20

Referat 1:
Cele ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu budynków w sytuacji ich niedookreślenia w przepisach techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.

inż. Ryszard Małolepszy – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


10:20 10:55

Referat 2:
Faktyczny zakres stosowania przepisów techniczno-budowlanych po zmianach 2018.

dr inż. Paweł Janik - Koło SITP przy KG PSP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


10:55 11:30

Referat 3:
Strategie ochrony przeciwpożarowej jako niezbędne narzędzie inżynierskie do uzasadniania wniosków o uzgodnienie rozwiązań zamiennych.

dr inż. Dorota Brzezińska – Oddział Stołeczny SITP


11:30 11:45

Referat sponsorowany

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


11:45 12:00

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


12:00 12:35

Referat 4:
Analiza ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Adam Krasuski, mgr inż. Andrzej Krauze– koło SITP przy SGSP

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych

Dyskusja

Przyjecie uchwały XXV Kongresu Techników Polskich i Przesłania III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Zamknięcie XXV Kongresu i Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


12:35 13:10

Referat 5:
Wykorzystanie Eurokodów do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego, z możliwością jego obniżenia przy proponowanych technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych

mgr inż. Piotr Smardz – Oddział Dolnośląski SITP


13:10 13:45

Referat 6:
Konsekwencje zmian w przepisach techniczno-budowlanych i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Dariusz Ratajczak - Oddział Stołeczny SITP.

1) Technika a zdrowie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA

2) Infrastruktura - Budownictwo - BIM

Moderatorzy:
mgr inż. Piotr Dudek Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
mgr inż. Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

3) Gospodarka wodna, zmiany klimatyczne

Moderatorzy:
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

4) Strefa wolnego handlu między USA a UE - rola inżynierów

Moderatorzy:
prof. dr hab. Bogusław Fiedor Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mgr inż. Mirosław Niedziński Dyrektor Polish American Engineers Association w Chicago USA

5) Rola inżynierów w reindustrializacji

Moderator:
dr inż. Marian Krzaklewski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), podkomitet CCMI (Komitet Konsultacyjny ds. Przemian Przemysłowych)

6) Polski Produkt Technologiczny – Polska Marka

Moderator:
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


13:45 14:00

Referat sponsorowany


14:00 15:00

Obiad, ekspozycja wystawców


15:00 16:30

Panel ekspercki.
Interaktywne stanowiska specjalistów i zaproszonych ekspertów na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości w praktyce stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


16:30 16:50

Podsumowanie pierwszego dnia seminarium


19:00

Uroczysta kolacja, koncert muzyczny


Panel tematyczny:
Strategie ochrony przeciwpożarowej

Grupa 1: 9:00 – 11:00 | Grupa 2: 11:15 – 13:15 | Grupa 3: 14:15 – 16:15

Warsztaty 1:
Praktyczne stosowanie metody ustalania wartości indeksu ryzyka pożarowego wykorzystywanej przy tworzeniu strategii ochrony przeciwpożarowej budynków i do przygotowania ekspertyz pożarowych.

dr inż. Dorota Brzezińska – Oddział Stołeczny SITP


11:00 11:15

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców


Panel tematyczny:
Analiza ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego

Grupa 2: 9:00 – 11:00 | Grupa 3: 11:15 – 13:15 | Grupa 1: 14:15 – 16:15

Warsztaty 2:
Wykorzystywanie ilościowej analizy ryzyka jako niezbędnego narzędzia szacowania bezpieczeństwa koncepcji budynku.**

dr inż. Adam Krasuski, mgr inż. Andrzej Krauze– koło SITP przy SGSP

**Uczestnicy warsztatów uzyskają darmowy dostęp przez internet do aplikacji oceny ryzyka pożarowego, przy zapewnieniu własnego laptopa z Wi-Fi i zainstalowanym Autocadem. Można pobrać 30-dniową wersjęAutocada ze strony: https://www.autodesk.pl/products/autocad/free-trial


13:15 14:15

Obiad, ekspozycja wystawców


Panel tematyczny:
Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Warsztaty 3:
Grupa 3:
9:00 – 11:00 | Grupa 1: 11:15 – 13:15 | Grupa 2: 14:15 – 16:15

Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych


16:15 16:30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów