UCZESTNICTWO

Uczestnictwo

 Do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium - Warsztatach Projektowych - Forum Wystawców zapraszamy architektów, konstruktorów,  inżynierów budownictwa, projektantów branżowych, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców budowlanych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych kontrolujących obiekty bądź prowadzących ich odbiory dopuszczające do użytkowania, osoby z nadzoru procesu inwestycyjnego, ubezpieczycieli, inwestorów i wykonawców oraz zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe obiektów w trakcie eksploatacji.

 • Uczestnictwo dla członków SITP*     – 480 zł/osobę netto
 • Uczestnictwo dla pozostałych osób      – 600 zł/osobę netto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.

W ramach powyższych opłat uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne i warsztatowe oraz posiłki w przerwach kawowych i obiadowych, a także zaproszenie na uroczystą kolację z występem artystycznym.

Uczestnicy seminarium otrzymają w ramach opłaty seminaryjnej książkę
Paula Bryanta i Doroty Brzezińskiej pt. „Strategie ochrony przeciwpożarowej”

Przewiduje się również losowanie okolicznościowych nagród rzeczowych.

Do udziału w II Ogólnopolskim Seminarium - Warsztatach Projektowych - Forum Wystawców zapraszamy również Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Seminarium i Warsztatach Projektowych
 • Udostępniamy stoiska wystawiennicze do prezentacji własnych wyrobów i rozwiązań technicznych
 • Rozpowszechniamy materiały reklamowe wśród uczestników Seminarium i Warsztatów Projektowych
 • Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu wraz z prezentacją podczas Seminarium  i w Panelach Warsztatowych.


Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z organizatorami):

Uczestnictwo w Seminarium i Warsztatach Projektowych:

 • jednej osoby – bezpłatnie (w ramach opłaty za uczestnictwo Firmy)
 • każdej następnej osoby – 600 zł.


Rozpowszechnienie materiałów reklamowych wśród uczestników wraz  z materiałami seminaryjnymi i warsztatowymi:

 • członkowie wspierający SITP – 1.000,00 zł
 • pozostałe firmy – 1.500,00 zł


Wygłoszenie sponsorowanego referatu wraz z prezentacją w trakcie Seminarium lub w Panelach Warsztatowych (czas prezentacji ok. 15 min. - tematyka referatu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe):

 • członkowie wspierający SITP – 1.000,00 zł*
 • pozostałe firmy – 1.500,00 zł*

* dla firm ze stoiskiem wystawienniczym, dla pozostałych do uzgodnienia z organizatorami

Prezentacja własnych wyrobów i rozwiązań technicznych na stoisku wystawienniczym (o pow. ca. 4 m2) z dołączeniem materiałów reklamowych do materiałów seminaryjnych i warsztatowych dla uczestników:

 • członkowie wspierający SITP – 2.500,00 zł
 • pozostałe firmy – 3.500,00 zł


Powyższe kwoty są kwotami netto. Uczestnicy Seminarium - Warsztatów Projektowych - Forum Wystawców otrzymają fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w II Ogólnopolskim Seminarium - Warsztatach Projektowych - Forum Wystawców”, powiększoną o 23% VAT.