O SEMINARIUM

Zarząd Główny Izba Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

ZARPASZA NA

Seminarium i warsztaty projektowe połączone z Forum Wystawców
w dniach 23-24 maja 2018 r.
Gmach Naczelnej Organizacji Technicznej
W Warszawie, ul. Czackiego 3/5

„Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”

Poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oceniany jest
w większości przypadków poprzez stopień spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić go w stopniu akceptowalnym konieczna jest właściwa implementacja w procesie projektowym, szczegółowych wymagań odnośnych przepisów, w połączeniu z ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce przez projektantów. Niezbędne jest posiadanie przy tym niezbędnej wiedzy i doświadczenia
w zastosowaniach zasad wiedzy technicznej, określonych w zagranicznych i Polskich Normach. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji wprowadzenia istotnych zmian w przepisach techniczno-budowlanych od początku bieżącego roku.

Proponujemy również nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu
o doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski autorstwa Paula Bryanta i Doroty Brzezińskiej.

Zapoznanie się z zasadami oceny ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego zarówno przy projektowaniu nowych budynków z wykorzystaniem zasad inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, jak i w ekspertyzach technicznych dla budynków istniejących pozwoli na ich właściwe wykorzystanie w zbliżającym się terminie wymagalności tego typu analiz.

Przedstawiona problematyka oraz studia przypadków, poparte merytoryczna dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w tych przepisach.

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta i rzeczoznawcy zmianom w przepisach techniczno-budowlanych, strategii bezpieczeństwa pożarowego, analizie ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, a także wykorzystaniem Eurokodów do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego, z możliwością jego obniżenia przy proponowanych technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Część warsztatowa poświęcona będzie ćwiczeniom metodyki strategii bezpieczeństwa pożarowego, zasadom analizy ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, a także przedstawiająca nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Forum wystawców technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych towarzyszyć będzie częściom: seminaryjnej i warsztatowej. W trakcie forum przewidziane są indywidualne prezentacje najciekawszych rozwiązań oferowanych przez producentów i dostawców na stoiskach oraz w  jednym z paneli warsztatowych.