SEMINARIUM

Seminarium

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta i rzeczoznawcy najnowszym zmianom w przepisach techniczno-budowlanych, strategii bezpieczeństwa pożarowego, analizie ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, a także wykorzystaniem Eurokodów do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego, z możliwością jego obniżenia przy proponowanych technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

PROGRAM Seminarium będzie obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

  • Cele ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu budynków
  • Najważniejsze zmiany w przepisach techniczno-budowlanych obowiązujące od 2018 r.
  • Strategie ochrony przeciwpożarowej według  Paula Bryanta i Doroty Brzezińskiej
  • Analiza ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Wykorzystanie Eurokodów do obliczania gęstości obciążenia ogniowego
  • Konsekwencje zmian w przepisach techniczno-budowlanych
  • Stanowiska organów państwowych w sprawie stosowania przepisów
  • Panel ekspercki z możliwością wypracowania jednolitego sposobu odczytywania wymagań techniczno-budowlanych.