WARSZTATY

Warsztaty

Część warsztatowa poświęcona będzie ćwiczeniom metodyki strategii bezpieczeństwa pożarowego, zasadom analizy ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, a także przedstawiająca nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

PROGRAM Warsztatów będzie obejmować trzy panele:

  • Pierwszy: Strategie ochrony przeciwpożarowej według Paula Bryanta i Doroty Brzezińskiej
  • Drugi: Analiza ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Trzeci: Prezentacja najnowszych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie oraz nowych wyrobów budowlanych i urządzeń przeciwpożarowych.